Huisregels

Huisregels www.lichtplatformNSVV.nl

Met deze huisregels willen we graag borgen dat het NSVV platform een prettige en veilige plaats is en blijft voor iedere bezoeker en door iedereen op de juiste manier kan worden gebruikt. Heb je vragen of opmerkingen over één van deze huisregels, reageer dan gerust hieronder of stel ze via geertje.hazenberg@nsvv.nl. We beantwoorden je vragen graag.

Lid worden

 • Maak slechts één NSVV account aan. Schaduwaccounts worden niet op prijs gesteld en zullen worden verwijderd.
 • Een NSVV account is een persoonlijk profiel - gebruik daarom alleen jouw echte naam en een geldig e-mailadres. Gebruik geen alias en/of een vals of verzonnen e-mailadres of een e-mailadres van iemand anders.
 • Omdat een NSVV account een persoonlijk profiel is, zijn bedrijfsaccounts niet toegestaan. Op het NSVV platform willen we graag dat mensen praten met mensen.
 • Op het NSVV platform ben je met een NSVV account actief onder je eigen naam. Kies voor een profielfoto waar je duidelijk op staat. We stellen het op prijs dat iedereen op het NSVV platform, kan zien wie je bent. Dit bevordert onderlinge relaties in het netwerk. Jouw naam en foto komen automatisch bij alle bijdragen te staan die je aan het NSVV platform levert.
 • Al jouw (registratie)gegevens zijn vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen. Echter, elk gebruik van het NSVV account via jouw gebruikersnaam en wachtwoord is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ook wanneer jouw gebruikersnaam en wachtwoord door derden worden gebruikt. NSVV is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt uit het toekennen en/of toezenden van gebruikersnamen en wachtwoorden en uit welk gebruik daarvan ook. Vermoed je dat iemand misbruik heeft gemaakt van jouw NSVV account? Laat het ons dan weten via geertje.hazenberg@nsvv.nl.
 • Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

Deelnemen

 • Het NSVV platform bestaat voor en vooral door haar netwerk. Kijken is natuurlijk leuk, maar we vinden het leuker als je actief deelneemt aan de gespreken die we hier voeren. Bovendien leren we daar met z'n allen veel meer van.

Plaatsen van berichten en reacties

 • Als je een nieuw bericht start, houd dan de titel/onderwerp zo kort mogelijk. Dit komt de leesbaarheid ten goede. Zo kunnen anderen sneller en beter zien waarover jouw bericht gaat en kunnen zij (of wij) je zo goed mogelijk helpen. Te lange titels kunnen we zonder bericht aanpassen.
 • Plaats jouw bericht in de juiste categorie/thema. We kunnen een bericht eventueel tussen categorieën en/of thema's verplaatsen.
 • Blijf 'on-topic' in een bepaalde categorie of thema. Plaats alleen berichten over zaken die met een bepaalde categorie of thema te maken hebben. 'On topic' blijven geldt ook voor reacties. 
 • Plaatst een bericht maar één keer. Het heeft echt geen zin om hetzelfde bericht in verschillende categorieën en/of thema's te plaatsen. We verwijderen dubbele berichten zonder bericht.
 • Als je eenmaal een bericht hebt geplaatst, kun je dat niet meer verwijderen. Check dus voordat je op 'plaatsen' drukt, goed of alles goed is. Alleen wanneer je een goede reden hebt waarom iets moet worden verwijderd, kun je een bericht sturen naar de Community Manager geertje.hazenberg@nsvv.nl.
 • Professionals worden sterker met elkaar verbonden door actief bij te dragen aan het NSVV platform. Het platform biedt de mogelijkheid onderling vragen te stellen en te beantwoorden. De vraagsteller kan de antwoorden waarderen door het toekennen van waardering (in de vorm van het hart). Zo wordt duidelijk welk bericht de professionals het meest waarderen.

Inhoud van berichten en reacties

 • Berichten en reacties van professionals op het NSVV platform worden niet vooraf aan plaatsing door NSVV gelezen of goedgekeurd. Uitzondering hierop zijn de documenten. Bijdragen geven uitsluitend het perspectief en de mening weer van de persoon die de bijdrage heeft geplaatst en vertegenwoordigd niet per se de zienswijze van NSVV.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de (inhoud van) berichten die je op het NSVV platform deelt; niet een andere professional en ook NSVV niet. Zorg dus voor duidelijkheid en juistheid, goed gemotiveerde meningen en/of onderbouwde standpunten.
 • Plaats geen stukken tekst van iemand anders waarvan je de rechten niet bezit. Als het stuk elders op internet terug te vinden is, plaats er dan een link naartoe.
 • Wanneer je een bericht plaatst, een vraag stelt of antwoord geeft, een idee deelt of enige andere activiteit die je op het NSVV platform onderneemt, dan geef je NSVV uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om deze informatie (digitaal) op te slaan, openbaar te maken en te gebruiken. Denk hierbij aan verbetering van onze diensten en/of producten en/of marketingdoeleinden. Zonder dat je hiermee aanspraak maakt op enige (financiële) vergoeding. Zet nooit privégegevens - (e-mail)adressen, adresgegevens en/of telefoonnummers - in berichten. Onthoud dat alles dat je met en op het NSVV platform deelt, openbaar is en toegankelijk voor iedereen. Persoonlijke informatie in berichten zal te allen tijde worden verwijderd.
 • Zorg voor leesbare berichten; gebruik niet te lange stukken tekst. Maar waar nodig maak gebruik van leestekens en alinea's. Niets leest moeilijker dan één grote brei aan tekst zonder aanknopingspunten.
 • Gebruik in de titel en de tekst niet alleen maar HOOFDLETTERS. Dit wordt vaak ervaren als schreeuwen en dat vinden we ongepast. En hoewel we ons heel goed kunnen voorstellen dat je enthousiast bent: wees ook zuinig met uitroeptekens! Bovendien kun je jezelf afvragen of een overvloed aan hoofdletters, afkortingen, leestekens of emoticons, wel lekker leest voor anderen.
 • Een type- of spelfout vergeven we je natuurlijk best, maar gebruik altijd standaard Nederlands wanneer je een bericht schrijft of een reactie geeft.
 • Plaats of vraag geen illegale en/of shockerende inhoud of links hiernaartoe. Deze posts zullen worden verwijderd.
 • Plaats of vraag geen commerciële inhoud of links hiernaartoe; dit wordt vaak ervaren als spam en wordt niet gewaardeerd. Dit soort posts zullen worden verwijderd.
 • Gebruik geen onnodige quotes en/of/citaten. Het overnemen van de gehele openingspost is écht niet nodig; iedereen zal begrijpen dat je daarop reageert.
 • Wees gerust kritisch, maar blijf altijd respectvol naar elkaar, ook in een (stevige) discussie. Provocatie, discriminatie, schelden, racisme, seksueel getinte berichten of ander schokkend of ongewenst gedrag draagt niet bij aan een goede sfeer die we graag met z'n allen willen creëren.

Spam & Adverteren

 • We zijn zeer streng op spam. Hoewel het in voorkomende gevallen opportuun kan zijn dat je een linkje deelt naar een pagina op de website van het bedrijf of organisatie waarvoor je werkt, wordt het actief promoten van je eigen bedrijf niet op prijs gesteld. Wees dus terughoudend met verwijzingen naar je eigen site of eigen werk.
 • Het is expliciet niet toegestaan om e-mailadressen te werven voor een promotiemailing ten behoeve van jouw bedrijf of organisatie. We stellen het ook niet op prijs wanneer je via het NSVV platform mensen vraagt om op jou (of iemand anders) te stemmen in enige vorm van wedstrijd.

Moderatie

 • Volg altijd de aanwijzingen van moderatoren en Community Manager op. Als je niet snapt waarom, vraag het dan gerust. We helpen je graag.
 • Houd je je niet aan de huisregels? En blijft dat zo nadat een moderator je heeft uitgelegd hoe we het liever zien? Dan kunnen we je bericht verwijderen. Weiger je meerdere waarschuwingen? Dan kunnen we zelfs je profiel verwijderen.
 • Houd je aan deze huisregels, de gebruikersvoorwaarden en natuurlijk aan de Nederlandse wet! Volg in voorkomende gevallen de aanwijzingen op van de moderatoren.‚Äč

Intellectueel Eigendom

 • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van NSVV is het niet toegestaan (onderdelen van) de website, gebruikersprofielen en/of andere teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

 

 

Aansprakelijkheid

 • NSVV is niet aansprakelijk voor de (juridische en/of andere) gevolgen van jouw activiteiten op het NSVV platform, noch in, noch buiten Nederland.
 • NSVV sluit elke aansprakelijkheid uit voor (directe en indirecte) schade, die voortvloeit uit of in relatie staat tot het gebruik van het NSVV platform c.q. de (tijdelijke) onmogelijkheid om het NSVV platform te gebruiken en/of te raadplegen.

Samen naleven

 • Zie je zelf een ongepast bericht? Stuur dan een bericht naar geetje.hazenberg@nsvv.nl en beschrijf waarom je dat bericht ongepast vindt. Doe dit alsjeblieft zo volledig mogelijk. We kunnen het bericht dan beter beoordelen en - indien noodzakelijk - gepaste actie op ondernemen. Zie je andere dingen die mogelijk niet in de haak zijn of tegen de spelregels ingaan? Stuur dan ook gerust een bericht naar geertje.hazenberg@nsvv.nl

Tips & Tops

 • Wees jezelf Mensen respecteren je meer, reageren vaker en behandelen jou als een echt persoon wanneer je met jouw eigen identiteit aanwezig bent op het NSVV platform. Wees daarom gewoon jezelf! Hoewel we het niet verplichten, denken wij dat je een leukere en betere online ervaring hebt wanneer je verantwoordelijk bent voor jouw eigen woorden.
 • Val op! Het NSVV platform is gebouwd voor en door professionals. Kom in contact met mensen met wie je gemeenschappelijke interesses hebt. Stel je vragen, deel relevante informatie en praat mee over onderwerpen rondom jouw passies en interesses, op een manier die jouw persoonlijkheid het beste weerspiegeld.
 • Eerlijk duurt het langst Wij zijn een voorstander van transparantie, oprechtheid en openheid. Lieg niet over je identiteit, kennis of leeftijd. Reageer niet in naam van andere personen, creëer geen nepaccounts en laat andere mensen geen gebruik maken van jouw account. Deze community is gebaseerd op bijdragen van echte mensen, wees een van hen! Stel gerust moeilijke vragen en beloon de tijd en moeite van anderen.

 

 • Blijf aardig Hoewel een grapje altijd welkom is, is het belangrijk om je te realiseren dat humor nooit iemand mag kwetsen. Wat jij als grapje bedoelt, kan door iemand anders worden opgevat als intimiderend, denigrerend of beledigend. Om dit te voorkomen willen we je vragen om geen grappen te maken ten koste van anderen. Wees je bewust van alle andere deelnemers op het NSVV platform.
 • Wees kritisch Positief kritische reacties en opbouwende kritiek zijn een vruchtbare voedingsbodem voor elke platform. Ze dragen bij aan gezonde gesprekken en discussies zonder dat mensen persoonlijk worden aangevallen. Wanneer je een reactie plaats op het platform, vraag jezelf dan af: "Zou ik dit antwoord ook recht in iemands gezicht durven te geven?" Wanneer het antwoord op die vraag "Nee" is, dan is het verstandig om je reactie te herzien.
 • Help elkaar Niet alleen het meedenken op gestelde vragen, maar juist ook het delen van jouw eigen ervaringen dragen bij aan een relevant platform. Jij zou wel eens hét antwoord kunnen hebben op de prangende vraag van een andere deelnemer. Door het delen van informatie helpen we elkaar, leren we van elkaar en groeien we samen als hét NSVV platform!
 • Wees relevant Op het NSVV platform vragen anderen graag om jou input. Het is natuurlijk geen enkel probleem als je meedenkt over onderwerpen die jou na aan het hart liggen, maar zorg ervoor dat je 'on-topic' en relevant blijft. 


Deze spelregels zijn er om het NSVV platform prettig en veilig te houden. Heb je vragen of opmerkingen over één van deze spelregels, reageer dan gerust via geertje.hazenberg@nsvv.nl. We beantwoorden je vragen graag.

NSVV behoudt zich het recht voor om - indien dat nodig is - deze spelregels te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we dit natuurlijk melden. 

----

Laatste update 02-09-2021