Vraag
John de Joode 2 maanden geleden

Inductieverlichting, wel of niet in de komende uitfasering?

Een inductielamp of interne elektrode loze lamp is een vorm van een gasontladingslamp en waarbij een conventionele fluorescentielampen gebruik wordt gemaakt van interne elektroden gebruikt een inductielamp eigenlijk externe electrode welke een magnetisch veld opwekken.

Ja er zijn voordelen ten opzichten van conventionele fluorescentielampen inzake levensduur maar die vallen bij long-life fluorescentielampen ook weg en ja er zijn voordelen inzake efficiëntie maar hoe zit dat met het kwik in deze lampen? Het is tenslotte een kwikdamp lamp.

Vandaar mijn vraag: Hoe zit het met deze vorm van verlichting binnen de wet en regelgeving vanuit Single Lighting Regulation (SLR) en Restriction of Hazardous Substances (RoHS)?

Lees meer over: Inductie verlichting
1 antwoord
Profielfoto van Ruud Adriaansen Ruud Adriaansen
2 maanden geleden

RoHS:

In directive (EU) 2022/287 - fluorescent lamps for other general lighting and special purposes - is aangegeven dat de uitzondering zoals aangegeven in de RoHS directive 2011/65/EU in ANNEX-III onder 2(b)(4)-1; Lampen voor andere algemene verlichtings- en speciale doeleinden (bijv. inductielampen), max 15mg kwik, is verlengd tot 24-2-2025. Er kan dan nog een verzoek tot verlenging worden gedaan.

SLR:

Zie directive (EU) 2019/2020 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparatuur overeenkomstig richtlijn 2009/125/EG.

- Inductielampen worden binnen de SLR gezien als fluorescentielampen met de volgende definitie:

“lichtbron met magnetische inductie”: een lichtbron met fluorescentietechnologie, waarin energie doorstroomt naar de gasontlading door middel van een geïnduceerd hoogfrequent magnetisch veld, en niet met elektroden in de gasontlading. De magnetische inductiespoel kan zich binnen of buiten de ontladingsbuis bevinden.

- In bijlage II worden vervolgens de eisen inzake het ecologisch ontwerpen gegeven. Voor de energie-efficiëntie is de eis:

Met ingang van 1 september 2021 bedraagt het opgegeven elektriciteitsverbruik van een lichtbron Pon niet meer dan het maximaal toegelaten elektriciteitsverbruik Ponmax (in W), als volgt gedefinieerd als een functie van de opgegeven nuttige lichtstroom Φuse (in lm) en de opgegeven kleurweergave-index CRI (-): Ponmax = C × (L + Φuse/(F × η)) × R, waarin voor Lichtbronnen met magnetische inductie volgens de tabel 1, η=70,2 en L=2,3.

Voor C, F en R moeten waardes gekozen worden afhankelijk van specifieke lampkenmerken en dan rolt de Ponmax er uit en kun je bepalen of de lamp nog toegestaan is om nieuw op de EU-markt te worden gebracht of niet.

Het kan dus heel goed gebeuren dat een (inductie-)lamp vanuit de RoHS bezien wel op de EU-markt wordt toegelaten terwijl dat vanuit de SLR niet meer is toegestaan of andersom.

In alle gevallen geldt dat als een lichtbron niet aan alle geldende richtlijnen voldoet hij niet op de EU-markt gebracht mag worden.