Nieuwsbericht

Op weg naar dé datastandaard voor beheer openbare verlichting

Veel gemeenten worstelen om hun data goed op orde te krijgen. Het laatste wat je daarbij kan gebruiken is informatieverlies bij het uitwisselen van data.

Profielfoto van Geertje Hazenberg
14 december 2021 | 1 minuut lezen

Door een standaard te ontwikkelen voor deze data kan deze uitwisseling veel efficiënter plaatsvinden zónder informatieverlies. Precies met dit doel wordt het GegevensWoordenboek Stedelijk Licht (GWSL) ontwikkeld.

Informatieverlies voorkomen

Het GWSL is bedoeld om, naar voorbeeld van het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) van RIONED, een standaard te maken voor het uitwisselen van gegevens voor openbare verlichting met onder andere leveranciers en aannemers. Want werken met een standaard heeft enorme efficiencyvoordelen in de datauitwisseling en voorkomt de bekende en gevreesde vertaalfouten die vaak tevoorschijn komen bij uitwisselen tussen beheer- en besturingssystemen.

Het GWSL zal januari 2022 gepubliceerd worden als onderdeel van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) van CROW. Het is de bedoeling dat de verdere doorontwikkeling van het GWSL vanaf dan ook in beheer komt bij CROW. Als je daarvan op de hoogte wilt blijven, dan verzoek ik om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van CROW Levende Stad & iAMPro, te vinden op de website van het IMBOR: https://www.crow.nl/thema-s/management-openbare-ruimte/imbor

Wil je actief meedenken over de doorontwikkeling van het GWSL in de begeleidende CROW-werkgroep, of wil je experimenteren met GWSL laag 1 en ervaringen uitwisselen met andere koplopers, aarzel dan niet om harro.verhoeven@crow.nl een mail te sturen.

Lees meer